Doa Harian

Himpunan doa dan zikir dari Al-Quran dan As-Sunnah, Doa-doa pilihan, Kelebihan berselawat, Kelebihan Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir, Bacaan doa tertentu, Istighfar dan taubat, Adab dan kebaikan.

Pengertian Umrah Dan Haji

Umrah ialah qasad mengunjungi Baitullah al-haram dalam keadaan beribadat dengan mengerja-kan tawaf, sa'i dan bergunting (bercukur).

Rukun Umrah:

1. Berniat Ihram Umrah.

2. Tawaf Kaabah 7 kali keliling.

3. Sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 ka­li.

4. Bergunting (Tahallul).

5. Tertib.


Wajib Umrah:

1. Niat Ihram di Miqat.

2. Meninggalkan Larangan Ihram.


Haji
ialah qasad mengunjungi Baitullah al-ha-ram serta melakukan manasik dengan sifat-sifat yang tertentu pada waktu yang tertentu.


Rukun Haji:

1. Niat.

2. Wukuf di Arafah.

3. Tawaf Baitullah.

4. Sa'i (Safa - Marwah).

5. Tahallul (Bergunting/Bercukur).

6. Tertib pada kebanyakan rukun.


Wajib Haji:

1. Niat di Miqat.

2. Meninggalkan larangan Ihram.

3. Bermalam di Muzdalifah.

4. Melontar Jumrah Aqabah.

5. Bermalam 3 malam di Mina.

6. Melontar ketiga-tiga jumrah pada hari Tasy-rik.


Keterangan
:

Erti rukun; sekiranya meninggalkan sesuatu yang rukun, haji atau umrahnya tidak sah (batal) dan terpaksa melakukan amalan itu hingga selesai, walaupun terbatal.


Amalan wajib pula jika tertinggal sah haji atau umrahnya, tetapi diwajibkan dam (fidyah) ke I atas kekurangan itu.


Ulasan
:

Haji tidak akan lengkap jika tidak ditunaikan dengan umrahnya sekali. Oleh itu, berikut adalah cara-cara menunaikan jenis-jenis haji yang telah disenaraikan di antara rukun dan wajib serta sunat-nya.


Jenis-jenis Haji:

1. Haji lfrad.

2. Haji Tamattuk.

3. Haji Qiran.


Hampir 2/3 daripada jemaah haji dari negara ini melakukan haji Tamattuk. Kerana negara kita jauh dari Makkah, maka kebanyakan jemaah haji datang le­bih awal dan lama masa hendak berihram, hingga ke hari Nahar (10 Zulhijjah) yang membolehkan mereka bertahallul awal, selepas melontar jumrah Aqabah. Jika mereka melakukan haji Ifrad, tentulah sangat lama memakai ihram dan terpaksa berpantang-larang yang lama pula.

<< Home

Biodata

Siapakah beliau?

Ali Jum'ah Picture

Syeikh Ali Goma'a adalah Mufti Besar Republik Arab Mesir. Beliau merupakan penguasa Sunni kedua tertinggi di Mesir selepas Syeikh Tantawi dan adalah salah seorang daripada ulama terkemuka di dunia. Sebelum dilantik menjadi Mufti, beliau adalah seorang profesor undang-undang di Universiti Al Azhar. Syeikh Ali bertanggungjawab mengendalikan Dar Al-Ifta' Al-Masriyyah, iaitu sebuah lembaga kajian hukum Islam yang terkemuka, di bawah Jabatan Kehakiman Mesir, yang mana bertanggungjawab untuk meluluskan peraturan-peraturan rasmi agama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beliau sila lawati AliGomaa.net.

Kenali tokoh ini:

Gambar Sheikh Jibril

Beliau adalah Syeikh Muhammad Muhammad Sayyid Hasanin Jibril ataupun lebih dikenali dengan nama Sheikh Jibril. Dilahirkan di daerah Qalyubiyah, Mesir. Berasal daripada "keluarga Al-Quran" kerana ayahnya serta adik-beradiknya kesemua mereka menghafaz Al-Quran. Keluarga mereka bukan sahaja terkenal dengan kebolehan menghafaz Al-Quran dengan baik bahkan mereka juga mempunyai suara bacaan Al-Quran yang sangat fasih dan merdu. Untuk mendengar bacaan Sheikh Jibril, silalah lawati laman web Jebril.com.

Tentang Blog Ini

Blog ini menyediakan koleksi doa-doa dan zikir-zikir pilihan yang boleh diamalkan seharian. Firman Allah Ta'ala: "Ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku". (Al-Baqarah, ayat 152). Semoga weblog ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam mengahayati amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w.

Hubungi Penulis

Laman ini bebas dilayari oleh sesiapa sahaja. Jika anda mempunyai apa-apa soalan yang berkaitan, komen atau nasihat, anda boleh menghubungi saya melalui link 'email' di atas. Sekiranya anda mempunyai apa jua bacaan doa yang ingin dikongsi dilaman ini, saya mengalu-alukan cadangan daripada anda. Akhirnya saya berharap anda memperoleh manfaat daripada himpunan doa-doa ini dan dapat membantu saya menyebarkan laman web ini dengan mengunakan link yang boleh anda dapati di sini.

Selamat berdoa dan beramal..!


Zikir Munajat

Himpunan Doa

Powered By

Powered by Blogger Email us!

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Malaysia License.